KONTAKT - WITAMY NA STRONACH DPS KAŁKÓW

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. SUE RYDER
W KAŁKOWIE - GODOWIE
Przejdź do treści

Menu główne:

KONTAKT

Dom Pomocy Społecznej
im. Sue Ryder
w Kałkowie-Godowie
  27-225 Pawłów
Godów 88
tel.: 41 334 38 62, 41 334 38 63
fax.: 41 200 51 42  
                         Dyrektor
  Krystyna Kotowska
   41 334 38 62  
     41 334 38 63   wew.38  
     tel. kom. 502 275 606
k.kotowska@dpskalkow.pl
                 Główna Księgowa
  Jolanta Piłat

tel. 41 334 38 62  
 41 334 38 63   wew.43
j.pilat@dpskalkow.pl
         
Kierownik Działu
  
Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych
           Dorota Czechowska
  
         
tel. 41 334 38 62  
     41 334 38   63 wew.66
d.czechowska@dpskalkow.pl
         
Kierownik Działu Usług Bytowych
     Izabela Kwiecień-Iwaniec

         
tel. 41 334 38 62  
     41 334 38   63 wew.30
 i.kwiecien@dpskalkow.pl
         
Kierownik działu usług wspomagających, promocji i marketingu
  
Anna Kleczaj
  
Pracownicy socjalni
  
         
tel. 41 334 38 62  
     41 334 38 63   wew.29
a.kleczaj@dpskalkow.pl

Inspektor ds. osobowo-płacowych
  
Mirosława Karkusiewicz
  
  tel. 41 334 38 62  
     41 334 38   63 wew.40
m.karkusiewicz@dpskalkow.pl
Formularz kontaktowyZgodnie  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie - Godowie Godów 88 27-225 Pawłów
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – IOD@giga-net.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu  administratora
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych  osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w  Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie - Godowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do  Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Ryszard Ptasiński, mozliwy jest  przy pomocy poczty tradycyjnej na adres Domu Pomocy Społecznej lub drogą mailową na  adres iod@giga-net.pl  .
 
Szukaj
Copyright 2016. All rights reserved.
Ceated by GIGA-NET
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego