O NAS - DPS Kałków

Przejdź do treści
O NAS
Historia
Rok 2000

DPS w Kałkowie-Godowie powstał z potrzeby ofiarności serca fundatorki pani Sue Ryder oraz dzięki wsparciu budżetowemu.
Znany z zaangażowania w sprawy pomocy potrzebującym i niepełnosprawnym ksiądz Czeslaw Wala, kustosz miejscowego Sanktuarium oraz Samorząd Powiatu Starachowice i Gminy Pawłów, wspólnym wysiłkiem doprowadzili w 2000 r. do otwarcia naszego domu. Uroczyste otwarcie, odbyło się po uruchomieniu drugiego pawilonu dla osób przewlekle chorych. Poświęcenia dokonał świętej pamięci Ksiądz Biskup Jan Chrapek.
Dom spełnia wymogi standardu , czego potwierdzeniem są wyniki licznych kontroli , a także opinie samych mieszkańców i personelu. Nowoczesny, zadbany dom jest miejscem zamieszkania 88 osób. Ludzie w podeszłym wieku wymagający całodobowej opieki oraz osoby przewlekle chore, wymagające dużej troski i pielęgnacji, codziennie otrzymują pełen zakres usług bytowych, opiekuńczych oraz wsparcie duchowe i psychologiczne. Mają także zapewniony dostęp do świadczeń z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Na terenie domu pracuje liczny zastęp pielęgniarek, przyjmuje lekarz, zapewniamy konsultacje lekarzy specjalistów.
Podtrzymaniu zdrowia i profilaktyce procesu starzenia służą zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne prowadzone w salach i przy łóżku chorego przez personel na nowoczesnym sprzęcie.
Mieszkańcy domu są trwałą wspólnotą, wspólnie uczestniczą w zajęciach oraz korzystają z posług religijnych. Bliskość Sanktuarium pozwala zapomnieć o oderwaniu od bliskich i często braku rodziny.
Nasz dom i jego mieszkańcy  są żywym pomnikiem ludzkich serc, pracy i miłości bliżniego.
Dom Pomocy Społecznej w Kałkowie - Godowie
Wróć do spisu treści